عملکرد اقتصادی زعفران

عملکرد اقتصادی زعفران

عملکرد اقتصادی زعفران معمولا بر اساس مقدار گل برداشت شده در واحد سطح یا وزن زعفران خشک حاصل از واحد سطح بیان می گردد. زعفران خشک شامل مجموع کلاله و خامه می باشد و در مواردی عملکرد بر اساس وزن تولید شده از هر کدام از این دو جزء در واحد سطح بیان می گردد. طی بررسیهای انجام شده در یک مزرعه چهار ساله زعفران عملکرد علوفه و بنه با توجه به حداکثر تامین نیاز آبی مزرعه علوفه خشک 1301 کیلوگرم در هکتار، وزن کل بنه 3/20 تن در هکتار و تعداد کل بنه 2228000 عدد گزارش شده است.

پتانسیل عملکرد زعفران ( یعنی توانایی تولید یک مزرعه با شرایط ایده آل) اگر به نحو مطلوبی عملیات زراعی در آن انجام گیرد از 5/13 تا 20 کیلو گرم در هکتار گزارش شده است. هر یک کیلو گرم گل زعفران شامل 2173 عدد گل (به طور متوسط) و از هر یک کیلوگرم زعفران متوسط 39/47 گرم کلاله تازه و یا 48/9 کلاله خشک و 936/28 گرم خامه تازه و یا 26/3گرم کلاله خشک استحصال می شود که نسبت کلاله به خامه خشک تقریبا 3 به 1 خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوی حفاظت شده