آلودگی زدایی زعفران

غالبا ادویه جات از جمله زعفران آلودگی شدیدی به میکروارگانیسم ها (موجودات ریز)در طی فرآیند فرآوری  پیدا می کنند. زیرا گل زعفران در خاک رشد کرده و برداشت می شود. همچنین در طی عملیات برداشت ، حمل و نقل، نگهداری گل،جداسازی کلاله،خشکانیدن و نگهداری زعفران،بار میکروبی آن می تواند به شدت افزایش یابد.

انواع میکروبها عمدتا ،باکتریهای اسپورزای هوازی و کپک ها می باشند و به ندرت قارچ کلستریدیوم و مخمرها هم دیده شده اند. جهت آلودگی زدایی و حفظ ویژگی رنگ ،عطر و طعم زعفران، از روشهای سرد استفاده می شود زیرا فرآیندهای حرارتی موجب کاهش ویژگی های زعفران می گردد.

آلودگی زدایی به روش سرد شامل استفاده از امواج مایکرویو، ماوراء بنفش، و عمل فومیگاسیون می باشد. در بررسی های انجام شده ماده ی اکسید اتیلن به عنوان یک(فومیگات) ویا ماده ضدعفونی کننده در عمل فومیگاسیون موثر بوده است. زیرافومیگات مورد استفاده در ضد عفونی کردن مواد غذایی باید دارای ویژگیهای خاصی ازجمله در برگرفتن طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها،کاربرد آسان و حداقل باقی ماندن آن ماده ی فومیگات در ماده غذایی باشد. طبق آزمایشات انجام شده درروش فومیگاسیون ازاکسیداتیلن درسه سطح(250،500،750) قسمت در میلیون یا(PPM)  به مدت 12ساعت جهت کاهش بارمیکروبی زعفران می توان استفاده نمود که با افزایش غلظت فومیگات در سه سطح آزمایش شده میزان آلودگی کاهش بیشتری داشته است.

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوی حفاظت شده